BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
Cyril Connolly skrev at "There is no more somber enemy of good art than the pram in the hall." I den neste utstillingen ved Brusand Togstasjon, vil kunstner Alison Jones presentere nettopp en “barnevogn i korridoren” som kunst i seg selv.

Kvinnene inntar lokalet i en serie figurative malerier direkte på veggene og de er beskeftiget med husarbeid eller skaper kunst. Disse maleriene lurer øynene og spiller sammen med de unike rommene til det gamle bilettkontoret. Kvinnene og deres husholdningsartikler er plassert i rom som har både en huslig og offentlig atmosphære.

Historisk har kunstnere valgt kvinnen som subjekt for sin representajon, de er ofte vist mens de gjør husarbeid, og til å passe på barn. Alison Jones fortsetter i denne tradisjonen mens innholdet er fra samtiden. Bl.a. en barnevogn overlesset med ting, klær, bagger, magasiner; en kvinne i tettsittende bukser som bøyer seg over en barnevogn.

Tittelen som kunstneren har valgt for denne utstillingen er “Subtle Abyss”. Den refererer til ulikheten i representasjon av kvinner i arbeider skapt av menn, og arbeider skapt av kvinner.

En kunstnerbok/plakat følger med utstillingen. Den viser tegninger av kvinner som kunst-objekt, møbler og arbeidere med tekster om objektifikasjon av Lucy Lippard, TJClark and Karl Marx.

Alison Jones er en London-basert kunstner som interesserer seg for maleri og representasjon. Hennes mis-en-scenes eller illusoriske inngrep er skapt ved bruk av trompe l'oeil figurer eller dekorative effekter ofte malt direkte på veggen. Noen av hennes arbeider kombinerer ready-made elementer som tapeter med andre objekter. Arbeidene er vanligvis skapt i respons til en situasjon, et galleri, en bygning eller et arkitektoniske særtrekk.  Cyril Connolly wrote that "There is no more somber enemy of good art than the pram in the hall." In the latest exhibition at Brusand Train Station, artist Alison Jones will present the pram in the hall as art itself.

In a series of figurative paintings applied directly to the walls of the exhibition space; women will inhabit the space, engrossed in domestic duties and art-making. These convincing life-size paintings which fool the eye, will work with the unique space of the old ticket-office, placing women and their domestic tools in this space which has an atmosphere of both the domestic (with its household wallpaper) and the public (as the old train station ticket-office).

Women have been the centre of representation in art, objectified in one of two ways: as sex object or as domestic object. These two are not only related but work in a tension, pulling the spectator in different directions. Alison Jones continues in this tradition, bringing the content right up to date: a baby buggy overloaded with stuff, clothes, bags and a magazine on feminism, the backside of a woman in leggings bending over into a pram.

The title chosen by the artist for the show, “Subtle Abyss” is taken from Lucy Lippard’s warning about the slippery distance between objectification and parody of objectification as critique. It refers to the representation of women in imagery and the recent movement by female artists to explore the “subtle gap” in the approach to representing women, by male and female artists. The title may also refer to the gap between the self-image of a woman in her domestic life and in her working life.

An 8 page artists book/poster will accompany the exhibition. Drawings of women as art objects, furniture and workers are juxtaposed with ruminations on objectification from Lucy Lippard, TJClark and Karl Marx.

Alison Jones is a London-based artist whose interests centre on painting and representation. Often working directly onto walls, her scenes are mises-en-scène or illusory interventions created using trompe l'œil figures or decorative effects, sometimes combining ready-made elements such as wallpaper or objects. The works are usually made in response to a situation, gallery, building or architectural feature.