BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
     
 

Beili Liu
Site Specific Installation

Åpening: søndag 16. mai 2010, kl. 12 - 16
Opening event : Sunday 16th May 2010, 12 - 16


Etterpå: hver søndag til og med 20. juni 2010, 12.00-16.00, eller på andre tider etter avtale.
Afterwards: every Sunday up to & including 20th June 2010, 12.00 – 16.00 or at other times by appointment


 
 
:::::::::::: For press coverage of this show click here :::::::::::::


 
 

Vi har glede til å presentere unike stedspesifikk installasjoner, skapt av Beili Liu, på Brusand tog stasjon, som skal forvandle rommet i gamle billettkontoret.

Beili Liu’s tid- og prosessbasert installasjoner se på forgjengeligheten, skjørhet og tids utløpe. Hennes installasjoner er ofte laget av en enkelt materiale, som bearbeides på hånd av kunstneren, for å skape multiples, som bygger opp til å samhandle med mellomrom de okkuperer, som 3-D tegninger: volumet i rommet er uthevet, og den negative mellomrom mellom og rundt formene er aktivert.

Liu’s arbeid er avhengig av en tilkobling til valgt materialet og sin dialog med plassen den opptar. For en av hennes installasjon i billettkontoret, vil hun skape et verk med tittelen ”half empty. half full.” Dette arbeidet, sammensatt fra siv som er brukt ved kurvfletning, vil halvfylle volumet av rommet. Besøkende vil kunne gå under installasjonen, noe som vil dramatisk opptar den øvre halvdelen av stedet.

"Som en som kommer fra Østen og som bor i Vesten, har jeg opplevd to forskjellige og ofte motstridende verdisystemer. Disse erfaringene hele tiden påvirker hverandre. Noe ganger skape det konflikter i livet mitt, men andre ganger tilby det store inspirasjon for mitt arbeid. "-Beili

Liu ble født i Jilin, Kina, og nå bor og arbeider i Austin, Texas. Hun er for tiden en assisterende professor i kunst ved University of Texas i Austin.

 

We are delighted to announce that artist Beili Liu will produce a unique site-specific installation at Brusand train station, that will transform the space of the old ticket office.

Beili Liu's time and process based installations look at transience, fragility and time lapse. Her installations are often created from a single material, that is worked on manually by the artist, to create multiples, that build up to interact with the spaces they occupy like 3-D drawings: the volume of a space is highlighted; the negative space between and around the forms is activated.

Liu’s work depends on a genuine connection to the chosen material and its dialogue wih the space it occupies. For her installation in the ticket office, she will create a work titled half empty.half full. This work composed from reed used in basket weaving will half fill the volume of the space. Visitors will be able to walk under the installation which will dramatically occupy the upper half of the space.

As one who comes from the East and lives in the West, I have experienced two distinct and often contradictory value systems. These experiences constantly influence each other, at times create conflicts in my life, yet other times offer great inspirations for my work." —Beili Liu

Liu was born in Jilin, China, and now lives and works in Austin, Texas. She is currently an assistant professor of art at the University of Texas at Austin.

 

 
 
beili liu working in the space

Beili Liu constructing yellow room. one continuous thread, staples, 2010.

yellow room beili liu

Installation view of yellow room. one continuous thread, staples, 2010.
half empty. half full. beili liu

half empty. half full.
reed, wire, pins, 2010

Installation shot of blue room, one continuous thread, staples, 2010.


   

 
   
  "Det lille kunstnerdrevne galleriet Nordisk kunst Plattform
viser den ene utstillingsperlen etter den andre, i lokaler hinsides all fornuft"
//
"The little artist-run gallery Nordisk kunst Plattform
presents one exhibition pearl after the other, in a totally crazy space "

(Trond Borgen, Stavanger Aftenblad)