BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
Nordisk Kunst Plattform har den glede av å vise maleri av Clare Carter.

Disse er fra ulike steder og rom på Jæren. De har meget stort format som vrenger galleriet og gir en opplevelse av at innsiden blir til utsiden.

Carter har undersøkt levesteder og landskap mange forskjellige steder, blant annet Grønland, Island og Kypros. Maleriene hennes drives av forholdet mellom arkitektur og landskap, mellom innside og utside.

Nå er hun kunstner i residens hos AiR (Sandnes kommunes og Rogalands fylkeskommunes Artist in Residence program) og er interessert i Jærbuens levesteder. Hvilke historier eksisterer her? Hvordan endrer vi steder og rom for å si hvem vi er?

Det Gamle Billettkontoret på Brusand Togstasjon er en veldig spesielt sted, med gamle tapeter og mye historie. Stedet i seg selv gir uttrykk for ideer Carter er interessert i, og hun føler derfor at det er et spennende sted å vise hennes maleri.

  Nordisk Kunst Plattform is proud to present paintings by Clare Carter.

These extremely large scale paintings of spaces and rooms in Jæren will turn the gallery-space inside out.

Carter has been investigating living spaces and landscape in many different places, among others Greenland, Iceland and Cyprus. Her paintings deal with the relationship between architecture and landscape, between the interior and the exterior.

Whilst working as artist in residence at AiR (Sandnes kommunes and Rogalands fylkeskommunes Artist in Residence program) she has become interested in the domestic spaces of Jæren. What stories are present in our domestic spaces? What changes do we make to our living space to show who we are?

The Old Ticket Office at Brusand train station is a very special space with its old wallpaper and its unique history. The space itself expresses some of the ideas that Carter is working with and she feels that it is an interesting stage on which to present these paintings.