BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
     
 

Giles Eldridge
Above The Lunar Surface


Åpening: søndag 5. september 2010, kl. 12 - 16
Opening event : Sunday 5th September 2010, 12 - 16


Etterpå: hver søndag til og med 10. oktober 2010, 12.00-16.00, eller på andre tider etter avtale.
Afterwards: every Sunday up to & including 10th Oktober 2010, 12.00 – 16.00 or at other times by appointment


 
 
 
 

Nordisk kunst Plattform har glede å presentere et utvalg av tegninger og malerier av engelske kunstneren Giles Eldridge.

Eldridge har arbeidet med en kontinuerlig voksende gruppe av kunstverk i mange år.

Bilder er samlet inn og tolket ved hjelp av ulike teknikker og medier til å produsere en pågående og mangfoldig gruppe av tegninger og malerier. Dette inneholder: landskap, politiske hendelser, gamle tegninger, abstrakte arrangementer av farger, portretter, afrikanske masker, arkitektur, turist fotografier, malerier etc.

Fra dette ”lager” av tegninger og malerier, produserer Eldridge midlertidige utstillinger som inneholder midlertidige seleksjoner.

Kunstneren bruker spesialist kunst papir, baksidene av invitasjoner, gamle konvolutter og luftpost papir som flater å tegne og male på. Han bruker grafitt blyant, gouache og olje maling, noen ganger blandet i ett maleri.

For hans utstilling på Nordisk Kunst Plattform har han sendt til galleriet, et utvalg av 100 malerier / tegninger, fra de tusen eller så som var tilgjengelig.

Han har sendt instrukser til kuratorene ved galleriet, som gir dem frihet til å gjøre et videre utvalg og gruppering / presentasjon for denne utstillingen. Dette siste utvalg er ute av Eldridges kontroll og henviser til hvordan kilden bildene ble "funnet" av kunstneren: tilfeldig og ut av hans kontroll.

Eldridge har en Bachelor grad i Fine Art (Maleri) og bor og arbeider i London, UK.

 

Nordisk kunst Plattform is delighted to present a selection of drawings and paintings by English artist Giles Eldridge.

Eldridge has been working on a continuously expanding body of artwork over many years.

Found images are collected and reproduced using different technqiues and mediums to produce an ongoing and diverse body of drawings and paintings. The body includes: landscapes, political events, old master drawings, abstract arrangements of colour, portraits, African masks, architecture, tourist photographs, paintings etc.

From this stock of drawings and paintings, Eldridge produces temporary exhibitions, that contain temporary groupings. The difference between the works, produce other works.

Eldridge uses specialist artist paper, the backs of invitations, old envelopes and airmail paper as surfaces to draw and paint on. He uses graphite pencil, gouache and oil paint; sometimes mixing these in one painting.

For his exhibition at Nordisk kunst Plattform, he has sent to the gallery, a selection of 100 paintings/ drawings, from the thousand or so works available.

With the works he has sent instructions to the curators at the gallery, which give them the freedom to make a further selection and grouping / presentation for this exhibition. This final selection is out of Eldridge’s control and refers to the way in which the source images were ”found” by the artist: coincidentally and out of his control.

Eldridge has a Bachelor degree in Fine Art (Painting) and lives an works in London, UK.

 
 

   

 
   
  "Det lille kunstnerdrevne galleriet Nordisk kunst Plattform
viser den ene utstillingsperlen etter den andre, i lokaler hinsides all fornuft"
//
"The little artist-run gallery Nordisk kunst Plattform
presents one exhibition pearl after the other, in a totally crazy space "

(Trond Borgen, Stavanger Aftenblad)