BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
     
  Hyungji Park
Strange Scenery

Åpening: søndag 11. april 2010, kl. 12 - 16
Opening event : Sunday 11th April 2010, 12 - 16


Etterpå: hver søndag til og med 9. mai 2010, 12.00-16.00, eller på andre tider etter avtale.
Afterwards: every Sunday up to & including 9th May 2010, 12.00 – 16.00 or at other times by appointment
 
 


The artist has received generous support from Arts Council Korea

 
 

Hyungji Park skaper lekende surrealistisk landskap og scener ved å kombinere visuelle referanser og maling stiler. Født i Korea, nå bor hun og arbeider i London. Park ekstrakter, dissekere og collager sammen visuelle referanser fra populærkulturen og kunsthistorien for å lage merkelige nye scener.

Snapshots, bilder fra internett, ukeblader og reklame, er utvalgt og re-presentert, fordrevet fra sine opprinnelige sammenhenger og blandet med mer konvensjonelle maleri motiver. Individuelle komponenter blir plukket ut av kontekst, blandet med andre bilder, og utviklet for å danne nye surrealistiske scener.

For hennes utstilling på Nordisk kunst Plattform Project Space, viser hun collager og malerier fra sin pågående serie Strange Scenery.

I hennes collager, utforsker Park skandinaviske landskap som sett gjennom øynene til en fremmede, som har vært utsatt for disse stedene via tegneserier og populærkultur. Blanding maleri og collage, øker hun sammenstøt mellom den virkelige og forestilte.

Med å vise disse fiktive nordiske scener i et rom hvor den virkelige norske landskapet star utenpå, vil det understreke kollisjon mellom populariserte skildringer av Skandinavia og realiteten av stedene selv. De som besøker galleriet vil kunne se en imaginær Skandinavia inne i galleriet og sammenlikne den med den virkelige landskapet sett gjennom galleriets vinduer.

I hennes nylige arbeider har hun utforsket hvordan tolkes i maling, de ulike estetiske kvaliteter og visuelle grammatikker funnet i tegneserier, grafisk design og gamle tre-snittet trykk. Linjer, former og farger fra kildematerialet er transformert via ulike maleteknikker som frihånds penselstrøk, drypper eller lag av maling. Den opprinnelige kildene er tatt over til noe annet en sine opprinnelige funksjon. I stedet ser vi flere fantasier, gjennom kombinasjonen av surrealistiske bilder og maling stil.

Park jobber med maleriet som fysisk samt visuell medium. Hun fortsetter med å finne en måte som gjør henne til å bli mer lekende med denne spenningen mellom materialer og bilder.

Park ble født i Korea og nå bor og arbeider i London, England. Hun har mastergrad i Fine Art fra Central Saint Martins College, London and Korean National University of Arts, Seoul

Kunstneren har fått generøs støtte fra Norsk kulturråd Korea for produksjon av denne utstillingen.

 

Hyungji Park’s painting practice playfully creates surreal landscapes and scenes by combining visual references and painting styles. Born in Korea, and now living and working in London, Park extracts, dissects and collages together visual references from popular culture and art history to create strange new scenes.

Snapshots, images from the internet, magazines and advertisements, are chosen and re-presented, displaced from their original contexts and mixed with more conventional painting motifs, such as Japanese prints of seascapes. Individual components are picked out of their context, re-contextualized, mixed with other images, and developed to form new surrealistic scenes.

For her exhibition at Nordisk kunst Plattform Project Space, she will show collages and paintings from her ongoing series Strange Scenery.

In her collages, Park explores Scandinavian landscapes through the eyes of an outsider, who has been exposed to these places via cartoons and popular culture. Mixing painting and photographic collage a clash between the real and the imagined is created within the paintings.

Showing these fictitious Nordic scenes in a space surrounded by the real Norwegian landscape will further emphasise the clash between popularized depictions of Scandinavia and the reality of the places themselves. Visitors to the gallery will be able to see an imaginary Scandinavia inside the gallery and contrast it with the real landscape viewed through the gallery window.

In her more recent work, Park has focused more on exploring ways of  interpreting in paint, the different aesthetic qualities and visual grammars found in printed comics, graphic design and old wood-cut prints. Each source image is reinterpreted through a particular handling of the paint.
The lines, forms and colours from the source material are transformed via different painting techniques so that the original sources are reframed as something else, no longer delivering their original function. Instead they deliver multiple fantasies, through the combination of surreal imagery and the painting medium.

Park’s way of working approaches painting as a physical medium as well as a visual one, and she continues to search for ways that allow her play with this tension between materials and imagery.

Park was born in Korea and now lives and works in London, England. She has a masters degree in Fine Art from Central Saint Martins College, London and Korean National University of Arts, Seoul

The artist has received generous support from Arts Council Korea for the production of this exhibition.

 
  
   
  "Det lille kunstnerdrevne galleriet Nordisk kunst Plattform
viser den ene utstillingsperlen etter den andre, i lokaler hinsides all fornuft"
//
"The little artist-run gallery Nordisk kunst Plattform
presents one exhibition pearl after the other, in a totally crazy space "

(Trond Borgen, Stavanger Aftenblad)