BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
     
  Jackson Sprague
The Red Knight
 
 
Utstillingsåpning: 24 mai 2009, 14:00 – 17:00
Deretter hver søndag til og med 28 juni 2009, 12:00 – 16:00

Nordisk kunst Plattform er stolte over å kunne presentere The Red Knight, en utstilling av collager og skulpturer med den engelske kunstneren Jackson Sprague. Sprague's arbeider stiller spørsmål om hvordan og hvorfor hverdagsobjekter blir til symboliske tegn eller kulturgjenstander.

The Red Knight er et kunstverk med samme titel som utstillingen. Det tar oss tilbake til tiden når togreiser og feriesteder langs den britisk kyste begynte å forfalle. Kunsteren vever sammen ulike elementer, noen fra sin egen historie, andre fra ting han har funnet. Hans bestefar kjørte toget ‘The Red Knight’ i sør-england frem til 1960 tallet, han kombinerer elementer fra dette med reklamer og andre materialer.

Ustillingen inkludere alle 26 collager fra serien The A-Z of Popular Collectables. De opererer et sted imellom skulptur og tegning, og undersøker hvordan objekter er verdsatt. Ved å bruke et system av kategorisering basert på alfabetet, skaper han collager med usannsylige og provoserende assosiasjoner.

De tre skulpturer i utstillingen stiller spørsmål om funksjon, avhengighet og ornamentering. Med utgangspunkt i håndverkstradisjoner, som flette og veving ser disse arbeidene ut som fortidslevninger eller fetisjerte objekter. Det kan se ut som de har vært brukt i ritualer før de kom til galleriet, kanskje har de en dyrebar og ukjendt status.

Alle verkene i utstilligen The Red Knight undersøker måter hvor personlige, sosiale og magiske ting kan existere i en form. Kunstnere bruker sitt eget visuelt språk, med presisjon og stor omhu. Hans objekter ber oss om å bruke tid og studere dem nært.

Jackson Sprague er utdannet på Goldsmiths College, University College London, med Bachelor i Billedkunst & Samtidskritiske teorier. Han begynner Masters i Billedkunst kommende september.

www.jacksonsprague.com
 
Opening event: 24th May 2009, 14:00 – 17:00
Thereafter, every Sunday up to and including 28th June 2009, 12:00 – 16:00

Nordisk kunst Plattform is proud to present The Red Knight, an exhibition of collages and sculptures by English artist Jackson Sprague. Sprague's work questions how and why ordinary objects are transformed into personal tokens, talismans or privileged cultural artefacts.

The Red Knight , the artwork from which the exhibition takes its title, transports the viewer back to the moment when locomotive travel and the British seaside holiday went into decline. The artist weaves together elements of his own history - Sprague's grandfather drove the train ‘The Red Knight’ on the Southern Railway until the 1960s - with advertising material and the sleeve from a vinyl recording of steam and diesel engines, to form an installation specific to the gallery, a former train station.

The exhibition includes all 26 collages from the series The A-Z of Popular Collectables. Somewhere between sculpture and drawing, the work examines the way in which objects are valued. Arbitrarily imposing a system of categorization based on letters of the alphabet results in unlikely and provocative associations.

The three sculptures in the exhibition bring function, dependence and ornamentation into question. Drawing on craft traditions of making, such as plaiting and weaving, the pieces resemble relics or fetish objects. They suggest a ritual purpose preceding their existence in the gallery, as if they could be found objects that have a preciousness in their original context, to which we have limited access.

Together, the works in The Red Knight explore ways in which the personal, social and magical can be constituted in the formal. Working on a small scale and using a concise visual language with the precision and care, not only of the artist or artisan but also the collector of precious things, Sprague's objects invite the kind of intimate, slow looking that brings allusive and elusive qualities to the surface.

Jackson Sprague graduated from Goldsmiths College, University College London, with a BA in Fine Art and Contemporary Critical Studies in 2004. He begins a Masters in Fine Art this September.

www.jacksonsprague.com

 
 

Installations views of The Red Knight