BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 


Part One introduserer London baserte kunstnerne Richard
Clements, Alex Robbins and Adam Thompson til Brusand og
Norge.

I Part One skal kunstnerene vise arbeider i skulptur,
fotografi og installasjon. Vi planlegger at hver av disse
kunstnere skal komme tilbake til Brusand og jobbe mer med
dette unike område for a produsere solo utstillinger.

Richard Clements er interresert i ideen om at vår forståelse
av en tekst eller ting som hel er gjort med henvisning til de
enkelte deler av den, mens vår forståelsen av hver del
er gjort med henvisning til det hele. Hans skulpturer er
laget av enkle materialer og fantasi, for å vise noen metoder
benytter for å forstå verden. Han ser på skulptur som en
måte å studere verden på ved hjelp av sansene og som en
måte å frigøre tankene.

Alex Robbins starter sine skulpturer og installasjoner med
ideen om negative rom. I tegning kan disse benyttes
økonomisk som en beskrivende element, utenfor har det
en ubegrenset frihet. Robbins håper å antyde negativ rom,
mens han også legger vekt på det materialer han bruker.
Disse ikke-stedene eksisterer som preposisjoner: over,
under, innne, ute, mellom, for, etter.

Adam Thompsons praksis innebærer en stor interesse for
betydningen av “natur”, spesielt som primitivt eller “vilt” i
mottsetning til menneskelig “kultur”. At det oppstår en
konflikt mellom deg egosentriske som viser seg i et sterkt
ønske om å vite det totalt ukjente, og den innebygde
formålsløsheten i dette. Han adopterer ting og bilder som
han finner i et forsøk på å gjennopprette en verden hvor vi
kan eksistere, i motsetning til en “representert” verden.

Part One introduces London based artists Richard Clements,
Alex Robbins and Adam Thompson to Brusand and
Norway.

For Part One the artists will show a range of work in sculpture,
photography and installation. We plan for each of the artists to
return to work more deeply with the space and produce solo
shows.

Richard Clements’ practice begins with the idea that our
understanding of a text or object as a whole is achieved by
reference to the individual parts of it, whilst our understanding
of each individual part is achieved by reference to the whole.
His sculptures use basic materials and subtle propositions to
bring to light the complexity of our percieved world. He sees
sculpture as a gentle empiricism, as way studying our
reception of visual information to encourage the free movement
of thought.

Alex Robbins’ sculptures engage with the idea of negative
space. In a drawing, the negative space of the paper can be
used economically as a descriptive device. Off the page, it
gains a limitless freedom. Robbins’ works evoke, contain and
imply negative spaces whilst emphasizing the physical
properties of his materials. These spaces exist as prepositions:
above, below, within, without, amidst, before, since.

Adam Thompson’s practice embodies an interest in the
meaning of ‘nature’, particularly as a primitive ‘wild’ state in
contradiction to human ‘culture’. There is an anxiety based upon
a fundamental conflict between the egotistical desire to
successfully know something infinitely unknowable, and the
built-in futility of this ambition. Found objects and images are
adopted to question the possibility of restoring the world as a
meaning of 'Being' absolutely different from the ‘represented’ world.