BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 
 

An exhibition of prints inspired by museum animals, Nordisk kunst Plattform Project Space, Brusand train station, Brusand, Norway. 

Roberta Cummings’ art practice is rooted in drawing and observation. Her most recent body of work reflects a long held appetite for natural history museums, with their miscellany of stuffed animals, the antiquarian dioramas and the tranquil, sometimes unsettling atmosphere.

She spends hours in these museums observing and drawing. Always working from life and in pen, she is concerned with maintaining an extreme economy of line and spends a long time observing an object before making any marks on paper. These sketchbook drawings are then reworked in print by hand-etching into metal plates. Cummings is drawn to the methodical repetition of the etching process and the consistency of the medium. By using aquatint to integrate tone, she is able to add another layer to each image.

The resulting prints convey a black humour and the absurdity Cummings sees in the glass eyes of the antique stuffed animals. The works are playful and use a sort of comedy to question our (ab)use of animals: how we use anthropomorphism to accept the existence of 'otherness'; how we identify with animals in our everyday lives; and how we represent them in our culture, in zoos, as food, on television and in museums, where their exhibition makes them at once both scientific and decorative objects of curiosity.

Cummings was born in Northern Ireland and now lives and works in Norfolk, England. She has a degree in Fine Art from Cumbria Institute of the Arts in 2005 and Post-Graduate Diploma in Fine Art from Cyprus College of Art.

 

Utstilling av trykk og tegning inspirert av villle dyr på Nordisk kunst Plattform Project Space, Brusand togstasjon, Brusand. 

Roberta Cumming sin kunstpraksis er forankret i tegning og observasjon. Hennes nylige arbeid gjenspeiler en langvarig fasinasjon for naturhistoriske museer, med sine miscellany av utstoppede dyr, antikvariske dioramas og den rolige, noen ganger foruroligende atmosfære.

Hun bruker lang tid i disse museene for å observere og å tegne. Hun jobber alltid direkte foran dyrene og med blyant. Hun er opptatt av å opprettholde en økonomisk strek og tilbringer lang tid å observere et objekt før hun gjør noen merker på papiret. Disse skissebok tegningene blir deretter omarbeidet over til et nytt trykk som gjøres med etsing inn i metallplater. Cummings er trukket til metodiske gjentakelse av etsingsprosessen og konsistensen av mediet. Ved å bruke akvatint for å integrere tone, er hun i stand til å legge flere lag til hvert bilde.

Trykket formidler en svart humor og absurditet som Cummings ser i glassøynene til antikke utstoppede dyr. Verkene er lekne og bruke en slags komedie for å stille spørsmål om vårt (mis)bruk av dyr. Spørsmål om hvordan vi bruker antropomorfisme for å hjelpe oss til å akseptere eksistensen av "annerledeshet"; hvordan vi identifiserer oss med dyrene i dagliglivet, og hvordan vi benytter dem i vår kultur, i dyrehager, som mat, på TV og i museer, hvor deres utstilling gjør dem samtidig både vitenskapelig og dekorative gjenstander av nysgjerrighet.

Cummings ble født i Nord-Irland og nå bor og arbeider i Norfolk, England. Hun fikk Bachelor i Fine Art fra Cumbria Institute of the Arts i 2005 og Post-Graduate Diploma in Fine Art fra Kypros College of Art.