BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 


Brief Encounter
Stuart Mayes


Åpning med samtale: søndag 31 august, 14:00 - 17:00 (alle velkommne)
Deretter: hver lørdag & søndag, fra 6 - 28 september, 12:00 til 16:00 eller ved avtale.

Opening event with presentation: Sunday 31 august, 14:00 -17:00 (all welcome)
Afterwards: every Saturday & Sunday, 6 – 28 September, 12:00 to 16:00 or by appointment. 
Noen har beskrevet filmen Brief Encounter av David Lean som en “restrained, yet emotionally charged, examination of forbidden passions.”

En gift mann og en gift kvinne møtes første og siste gang på en jernbane stasjon. I mellomtiden har de en kort, ærbar, men lidenskapelig kjærlighetshistorie. Filmen viser klassisk Britisk behersket romantikk. Her er følelser gjemt og moral kjemper med lidenskap.

I en sted-spesifikk installasjon på Brusand tog stasjon, vil kunstner Stuart Mayes bruke disse motivene som hans utgangspunkt. Den tilpassede miniatyrjernbanen som Mayes presenterer har “baby blue” tog som kjører uavbrutt i ring. Toglinjene er slik at togene nesten berører hverandrer, men snarere enn dramatiske nestenulykker møter togene hverandre med eleganse og verdighet. Etter et kort møte skilles togene og fortsetter på deres separate reise.

Mayes' skaper skulpturer og sted-spesifikke projekter. Arbeidet varierer i størrelse og materiale, noen er provisoriske og flyktige mens andre tar mange måneder å gjøre ferdig.

Arbeidenes er ofte basert på hverdagsting slik som skjorte, lømmetørkle, sengetøy og lyspærer. Noen av objektene er plukkes ut på grunn av deres samfunnsmessige og personlige viktighet.

Stuart benytter også ofte søm og sying i sine arbeider. Som mye av hans arbeider har også Brief Encounter sterke formale kvaliteter mens de samtidig er intime og personlige. Sirkler gjenntas som motiv, og refererer til syklusene om liv,død, kjærlighet og savn.
 
David Lean’s 1945 film ‘Brief Encounter’ has been called a “restrained, yet emotionally charged, examination of forbidden passions.”

A married man and a married woman have their first meeting and final parting in a railway station. In-between they conduct a brief, chaste, yet passionate affair. The film embodies old-fashioned British sensibilities of romance and restraint, where emotions are hidden and morality wins in a struggle with passion.

In his site-specific installation at Brusand train station, Stuart Mayes will use these motifs as his starting point. The adapted model railway that Mayes presents features ‘baby blue’ trains that continuously circle around their tracks. The tracks are positioned so that for a fleeting moment the two trains almost touch. Rather than a dramatic narrowly avoided collision the trains approach each other with a dignified grace that brings them side-by-side. After the briefest of encounters the trains separate and continue on their journeys.

Mayes' work consists of sculptures and site-specific projects. Pieces range in size and media, some are temporary and transient, and some take many months to complete.

The work's raw materials are often everyday objects such as shirts, handkerchiefs, bedclothes, and light bulbs. Particular items are selected for their social and personal significance. They are then treated with specific processes that are more often associated with craft than fine art. Stuart's work regularly features sewing.

Like much of Stuart's work Brief Encounter and his embroidered handkerchiefs have strong formal qualities at the same time as being intimate and personal. The circle recurs as a motif in his work, referring to cycles: of life and death, love and loss.