BRUSAND TOGSTASJON //
BRUSAND TRAIN STATION

Arkiv
Archive

Presse Dekning
Press Coverage
Om Oss
About Us
Teknisk data
Technical data
 


Pattern Lab - Michelle WeinbergCul de Sac, 2008  gouache on paper, 33" x 53"// Text
// Text

Utstilling av sted-spesifik maleri, skapt av kunstneren på Nordisk kunst Plattform Project Space, Brusand tog stasjon.

Arkitektur, mønstrer, kamuflasje, typografi og grafikk står sentralt i Michelle Weinberg’s kunst. For hennes utstilling på Nordisk kunst Plattform Project Space, Brusand train station, Norway, vil Weinberg bruke togstasjonen some sted-spesifikkt laboratorium. Hun skal bo og jobbe i galleriet i ti dager, dette for å skape maleri med respons til inne og ute området. Hun skal skape arbeider som omtolke og redefinere galleri-rommet.

I nylige arbeider av Weinberg har hun gjenskapt det urbane lanskapet fra hennes hjem i Miami (USA). Hun skaper panormaer som innhold arkitektur, dekorasjon, skilt og symboler. Disse nye rom skaper spenningen i å være i et nytt sted, samtidig med at de innholder kjente ting fra hennes hverdags liv.

I Weinberg’s verk kommer vi inn til et rom med mange retninger. Flater går opp mot vanlig perspektiv. Tekstbobler opphever tyngdeloven, bygnninger med skeve veggen står godt, skilt kommunisere i kort poesi. Hun er fascinert av arktiekture av lager, torg, butikkfront, reklamer og venterom. Hun beskriver og følger mønstrer, som visuelle rytmer, en analogi for biologisk drift til å skape og sette pris på musikk. Mønstrene varierer: fra å dekorere, å gjemme, å forvirrer til å hypnotisere.

Weinberg har lovet å se og revidere Brusand tog stasjon på overraskende måter.

Michelle Weinberg bor og jobber i Miaimi og New York. Hun fått Bachelor i Billed Kunst fra The School of Visual Arts i New York city og Masters fra Tyler School of Art i Philadelphia.

Kunstner’s website: www.michelleweinberg.com
Weinberg’s resier kostnader til norge fra USA er støttet av Artist Access Grant fra Tigertail Productions. www.tigertail.org

Utstillingen er arrangert av Elizabeth Croft.

 

An exhibition of site-specific paintings made on-site by the artist, in response to the gallery space, Nordisk kunst Plattform Project Space, Brusand train station.

Architecture, pattern, camouflage, graphics and typography are all the central focus of Michelle Weinberg’s work. For her forthcoming exhibition at Nordisk kunst Plattform Project Space, Brusand train station, Norway, Weinberg will use the train station as site-specific laboratory. She will live and work in the gallery, creating paintings on-site in response to its interior and exterior, creating works that re-interpret and re-arrange the space.

Recent works by Weinberg have selectively re-created the urban landscape of her current home base Miami, inventing panoramas that comprise architecture, surface decoration, signs on buildings and abstract symbols for atmosphere and landscape. In her paintings Weinberg invents new spaces based on her observations of urban vernacular architecture and graphic communication. The animated contemporary folklore which results generates the excitement at being in a new place while retaining familiar markers of everyday life.

In Weinberg’s works we enter a constantly shifting pictorial space. Planes are tilted upward, counter to normal perspective, blossoms and text balloons defy gravity, buildings with crooked walls hold steady, fields of color are quilted together, signs communicate in terse, quizzical sound bytes. She is drawn to the architecture of warehouses, strip malls and plazas, storefronts, billboards, waiting areas, courtyards, odd kiosks and pavilions. She describes and feels pattern as visual rhythm, an analog for our biologic drive to create and enjoy music. The uses of pattern vary: to decorate, to hide, to disorient and to hypnotize.

Weinberg promises to observe and re-visualize Brusand train station and its surroundings in surprising ways.

Michelle Weinberg lives and works in Miaimi and New York. She received a BFA from the School of Visual Arts in NYC and an MFA from Tyler School of Art in Philadelphia.
Artist’s website: www.michelleweinberg.com

Weinberg’s travel to Norway is supported by an Artist Access Grant from Tigertail Productions  www.tigertail.org

Exhibition arranged by Elizabeth Croft

     

Elevation: Love Supreme, 2008 gouache on paper, 16" x 24"